Geschiedenis Luxemburg


Geschiedenis Luxemburg Ardennen.

De Belgische provincie en zijn geschiedenis Luxemburg Ardennen. Gelegen in het Zuiden van België deelt niet alleen zijn naam met het Groothertogdom Luxemburg. Maar ook zijn vergaande geschiedenis. Er zijn tal van belangrijke voorhistorische overblijfselen gevonden waaruit men kan opmaken dat de Neanderthaler in deze Luxemburgse wouden op jacht ging. Er zijn schedels en beenderen van de Neanderthaler gevonden. Deze zijn gekend onder de naam “De mens van Spy”. In de omgeving van Hotton is er ook een préhistorische begraafplaats gevonden (gekend als de Porte Aïve). Eveneens zijn er sporen gevonden in de grot La Préalle in Heyd. Dit zijn tastbare bewijzen van menselijke bewoning tijdens het Neolithicum (4500 tot 2500 v. Chr.).

grot van Scladina
Opgravingen in de grot van Scladina in Sclayn.

Keltische stammen
Omstreeks het midden van de 1ste eeuw v. Chr. vestigden zich Keltische stammen (Trevieren en Eburonen) zich in de provincie Luxemburg. Zij maakten van deze uitgestrekte wouden hun jacht- en schuilgebied. In de volgende eeuwen werden de Zuiderse volkeren van Belgica (België), gelegen in Gallia (Gallië), door de Romeinen onderdrukt. Onder het bewind van Julius Caesar werden Romeinse troepen naar Belgica gestuurd om deze Belgen, die door de Romeinen als wilde barbaren werden beschouwd, te onderdrukken. Deze Belgen, het nageslacht van de Trevieren en Eburonen, gaven zich echter niet gewonnen zonder slag of stoot. De Romeinse keizer Julius Caesar zou gezegd hebben dat deze Belgen de dappersten zijn onder alle Galliërs (“Horum omnium fortissimi sunt Belgae”). Uiteindelijk werd er vrede gesloten en ontstond hieruit de Galloromaanse cultuur. De vele megalieten (grote rechtop geplaatste stenen) en godenstenen zijn de getuigen van de Gallische cultuur. De vrede met de Romeinen, genaamd “Pax Romana”, zorgde voor twee eeuwen voorspoed dankzij de bloei van handel. Hierdoor ontstonden er ook nieuwe dorpen en gehuchten in de provincie Luxemburg. Aan deze vrede en welvaart kwam echter een abrupt einde toen in het begin van de 1ste eeuw de Germaanse volksstammen onder druk van de Hunnen (uit het Oosten) de Rijn (rivier) overstaken. Hierdoor werd het welvarende gebied overspoelt door Vandalen en Westgoten. Deze plunderden en vernielden alles wat Romeins was.

Romeinse Rijk
Map van het Romeinse Rijk in de vroege 2de eeuw n. Chr

Karel de Grote
Deze kon orde in de chaos brengen. Na het verdrag van Verdun (in 843) ontstond er onenigheid over het Koninkrijk Lotharingen. De Karolingische vorsten waren het niet eens met elkaar.

de veroveringen van Karel de Grote
Map met de veroveringen van Karel de Grote (oranje)

Het rijk van Karel de Grote
Map: Het rijk van Karel de Grote

Middeleeuwen
Tijdens de middeleeuwen ontstond het graafschap Luxemburg. Dit werd in 1354 door Karel IV verheven tot hertogdom. Na tal van oorlogen en andere verwikkelingen werd dit later bezit van de Habsburgers.

Karel IV
Karel IV

De Belgische revolutie
In 1815 werd Luxemburg door het Congres van Wenen toegewezen aan Willem I, koning der Nederlanden. Deze probeerde het gebied nog opnieuw welvaart in te blazen. Dit kon hij niet gedaan maken door de Belgische revolutie in 1830 en het Verdrag van de Vierentwintig Artikelen in 1831. Hierdoor herkende Willem I het Waalse (westelijke) deel van het Groot Hertogdom Luxemburg als Belgisch grondgebied. In 1839 werd dit gebied dan ook officieel afgestaan door Willem I.

Willem I
Willem I, de eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden

Tweede Wereldoorlog
Zowel de Eerste (Groote Oorlog) als de Tweede Wereldoorlog lieten hun bittere sporen na in de provincie Luxemburg. Vooral het Ardennenoffensief heeft zware littekens nagelaten in dit gebied van de Ardennen.

Slag van de Ardennen
Map van de Slag van de Ardennen (Battle of the Bulge)

Door Awijzer

Geef een reactie