Bohan sur Semois

De geschiedenis van Bohan sur Semois is nauw verbonden met die van het graafschap. Daarna provoot schap Orchimont waarvan het tot het einde van het Oude feodaals regime administratief afhankelijk was. Bohan was een leengoed dat in 1205 door ‘de heer van Orchimont’, Boudewijn van Orchimont…

Van het oorspronkelijke domein van Orchimont gescheiden werd. Dit ten voordele van zijn jongere broer Rigaud van Orchimont. En in 1287 tot hoge heerlijkheid verheven werd. Waardoor het de zetel van een leenhof werd waarvan de landerijen Naomé, Bellefontaine, Membre en hun buurtschappen afhankelijk waren. Tot op het einde van de 16de eeuw bleef de heerlijkheid Bohan in het bezit van de ‘familie Bohan’. Maar in 1559 werd ze onder de twee dochters en de zoon van ‘Gerlache van Bohan’ verdeeld. Het deel dat aan ‘Jan van Bohan’ verviel wordt in 1605 aangekocht door ‘Jan Baptist van den Bosch’. Anders gezegd ‘du bois de Fiennes’, officier in dienst van de koning heer van Drogenbosch. Brabants edelman wiens familie Bohan tot op het einde van het Ancien Régime behield en die erin slaagde de verschillende gebieden te verenigingen.

Meer geschiedenis van Bohan sur Semois Ardennen.
Tot op het einde van de 16de eeuw bleef de heerlijkheid Bohan in het bezit van de ‘familie Bohan’. Maar in 1559 werd ze onder de twee dochters en de zoon van ‘Gerlache van Bohan’ verdeeld. Het deel dat aan ‘Jan van Bohan’ verviel wordt in 1605 aangekocht door ‘Jan Baptist van den Bosch’, anders gezegd ‘du bois de Fiennes’, officier in dienst van de koning, heer van Drogenbosch, Brabants edelman, wiens familie Bohan tot op het einde van het Ancien Régime behield. En die erin slaagde de verschillende gebieden te vereningen.De parochie was ingedeeld bij het aarst bisdom Reims dat zich uitstrekte tot aan de linkeroever van de Semois. Die de grens met het bisdom Luik vormde. In 1190 schonk de bisdom van Reims de kerk aan de stiftskerk van Sint-Pieters te Mézières. En tot op het einde van het Ancien Régime oefenden de kanunniken er hun begevingsrecht van het ambt van pastoor uit. In het kader van de territoriale reorganisatie die door de revolutie werd opgelegd. Werd Bohan met een oppervlakte van 1.394,35 ha tot gemeente opgericht. Op de vooravond van de Belgische onafhankelijkheid bood de gemeente het uitzicht van een vrij belangrijke agglomeratie. Met ongeveer 130 woningen, waaronder enkele van hout, doch bedekt met leien.

De Tabakscultuur.

De bevolking wijdde zich vooral aan de landbouw en aan de ontginning van de bossen. Die het grootste deel van het grondgebied innemen.
In de 19de eeuw specialiseerde de bevolking zich tevens in de spijkermakerij aan huis. Die in 1896 in 87 werkhuizen werd beoefend.
Sedert 1876 wijdde ze zich ook aan de tabakscultuur. Deze was gekenmerkt door het invoeren van struiken uit Kentucky die op merkwaardige wijze gedijden. Begunstigd als ze waren door de vochtige bodem en het zachte klimaat van de vallei van de Semois. Die door het Ardeense massief beschut is tegen de heersende winden. De politieke structuur bleef volledig door lokale personaliteiten beïnvloed.

Meer bezienswaardigheden, dorpen, attracties en wandelingen vind u op Ardennenwijzer.

Bohan.be

Door Awijzer

Geef een reactie